Gerklės čakra Vishudha

Gerklės čakra Vishudha – penktoji čakra

Penktoji čakra randasi gerklės duobutėje. Jos pavadinimas Vishudha (gali būti rašomas Visuddha arba Višudha) reiškia švari, gryninimas, išvalymas. Pasak Anodea Judith, knygos „kaip naudotis čakrų sistema” autorės norint pasiekti ir atverti penktąją čakrą, kūnas privalo pasiekti tam tikrą „išsivalymo” lygmenį. Subtilesni viršutinių čakrų aspektai reikalauja didesnio jautrumo, o kūno „išvalymas” padės atsiverti šiems subtiliems dalykams. Ir kadangi ši čakra siejama su Eteriu ir vibracija, kurių atitikmuo mūsų žemiškame lygmenyje būtų garsas, tai mums sako jog pats garsas turi valomųjų savybių ir gali veikti ir veikia ląstelinę materijos sandarą, gali suderinti nedarnius dažnius tiek mumyse, tiek mūsų aplinkoje.

Apskritai šios čakros funkcija apsivalymas reiškia gebėjimą transformuoti neigiamas patirtis į pažinimą, išmintį ir gryną sąmonę. Gerklės čakra padeda suprasti nuolatinio apsivalymo svarbą suvokiant savo jausmus ir išsakant/išreiškiant savo tiesą, išreiškiant save pačius. Kaip kaklas sujungia galvą su kūnu, taip ir Gerklės čakra tarsi tiltas jungia idėjas su fizine jų išraiška fiziniame lygmenyje.

Gerklės čakra yra mūsų saviraiškos ir komunikacijos centras, ji išreiškia teisę kalbėti ir būti išgirstiems. Viskas Visatoje turi būti ir yra nuolatinėje komunikacijoje, kad būtų palaikoma egzistencija ir gyvybė. Šios čakros pusiausvyra lemia kiek esame nuoširdūs, kaip gerai išreiškiame save. Per šią čakrą mes išsakome savo valią ir sprendimus bei suvokiame jog visi sprendimai – dideli ir maži – turi savas pasekmes.

Sakralinė ir Gerklės čakros yra glaudžiai susijusios, nes Sakralinė čakra yra mūsų kūrybinės energijos ir troškimų šaltinis, o per Gerklės čakrą mes išreiškiame tą kūrybinę energiją ir išsakome savo norus. Išreiškimas ir gavimas tiesiogiai susiję. Juk sakoma „Prašyk ir tau bus duota“, nes tik išsakius savo norus ir poreikius jie gali būti patenkinti.


Komunikacija yra vidinė su savimi, kai patys sau pripažįstame ką jaučiame, ko norime, ką manome, kokia mūsų unikali perspektyva bei tiesa ir išorinė, su aplinkiniu pasauliu bei žmonėmis. Mes išreiškiame save ne tik žodžiu ar raštu, išsakydami savo jausmus, norus ir tiesas, bet ir per kūno kalbą, kūrybinę saviraišką kaip tapymas, muzika, šokis ir bet kuri kita saviraiškos forma (net aprangos stilius) leidžianti išreikšti tai, kas yra viduje išoriškai. Taip pat ši čakra susijusi su telepatine komunikacija, informacijos perdavimu/nuskaitymu per atstumą.

Kas blokuoja Gerklės čakrą?

Tai pakankamai jautri energetinės sistemos vieta, kuri lengvai pažeidžiama ir užblokuojama emocinių traumų, ypač kai neišreiškiame to ką jaučiame. Pavyzdžiui duktė, kuri jautė jog negali gedėti žuvusio tėvo, kad dar labiau neliūdintų sielvartaujančios motinos tuo uždarė savo Gerklės čakrą, atsiribojo nuo draugų, ją apėmė depresija, taip pat išsivystė astma.

Šią čakrą labiausiai žaloja užgniaužti, neišsakyti, nepripažinti, nuslėpti dalykai ir melas. Taip pat neigiamai veikia įtampa, stresas, baimė, nerimas, kaltės jausmas ir negatyvios kalbos. Kita problemų sukelianti sritis yra saviraiškos stygius, nepripažinti, nevystyti ar apleisti kūrybinius polinkiai ir talentai. Jeigu Gerklės čakrai leidžiama ilgiau patirti neigiamas įtakas ji pakankamai greitai užsiblokuoja ir kraštutiniais atvejais žmogus nebegali išreikšti jokių emocijų.

Gerklės čakrą labai neigiamai veikia melas, jei einame į kompromisą su savimi ir sakome ar darome tai, kas neatitinka vidinės tiesos. Taip pat keiksmai, šaukimas, žodinis smurtas, baudimas tylėjimu, nesveika kritika (užblokuoja kūrybingumą), paslaptys (grasinimai jei atskleisi), autoritarizmas (neatsikalbinėk), siekis valdyti ir manipuliuoti žodžiais ir priklausomybės nuo alkoholio ar cheminių medžiagų šeimoje arba buvimas sektoje (nekalbėk, nepasitikėk, nejausk).

Beje jūsų čakrą šie dalykai gali sužaloti tiek patiems demonstruojant tokį elgesį, tiek ir patiriant jį iš kitų, ypač jei patyrėte tai savo šeimoje vaikystėje.

Galbūt verta pateikti paprastą pavyzdį. Tarkim žmogus turėjo gan autoritariškus tėvus, kurie buvo įsitikinę savo teisumu ir „atsikalbinėjimas“ ar kitokia nuomonė buvo neleidžiami, vaikas valdomas jį sukritikuojant, sukeliant gėdos ar kaltės jausmą, neatsižvelgiant į jo individualumą. Tėvai visuomet teisūs, o vaikas neteisus ir kaltas. Tokioje aplinkoje, kad išgyventų, kad neužsitrauktų pykčio, kritikos, kad būtų priimtas ir „mylimas“, vaikas įpranta sakyti ir daryti tai, ko iš jo tikimąsi, o ne tai, kas natūralu jo prigimčiai, kas jam įdomu ir teikia džiaugsmą. Štai ir turime žmogų su užblokuotu kūrybingumu ir gyvenantį tarsi ne savo gyvenimą. Juk visi sprendimai priimti pagal kitų vertybes ir įsitikinimus.

Svarbu keisti savo požiūrį į žmones ir mokytis susitelkti į teigiamas jų pusės, o ne neigiamas ar kas su jais negerai, jo jiems trūksta, ką daro ne taip. Išmokime vertinti žmones už tai, ką jie įneša į mūsų realybę, kuo ją praturtina. Gerklės čakros sveikatai ir sklandžiam energijos tekėjimui per ją itin svarbu, kad kalbėtume tiesą – tiek sau, tiek ir kitiems. Tik nepamirškime palikti kitiems laisvės išsakyti ir išreikšti savo tiesą, net jei ji skirtinga nuo mūsiškės.

Subalansuota Gerklės čakra

Žmogus su sveika, subalansuota Gerklės čakra nepatiria jokių sunkumų išreikšdamas save šiame pasaulyje. Jis yra nepaprastai kūrybingas ir autentiškas. Jis žino, ko nori iš gyvenimo ir nebijo to paprašyti. Tai ko jis nori ir ko prašo (plačiąja prasme) ateina tarsi natūraliai, be didelių pastangų. Stipri Gerklės čakra pasireiškia gebėjimu būti geru klausytoju, paslaugumu, gebėjimu suteikti vertingą patarimą kai to prašoma. Toks žmogus bendrauja aiškiai ir tiesiai, sako tiesą ir laikosi žodžio, turi vidinį teisingumo jausmą, jo kalba skamba autoritetingai, o jis pats atrodo patikimas. Harmoninga gerklės čakra leidžia išreikšti savo jausmus su meile ir užuojauta, palaikyti stabilius santykius. Taip pat toks žmogus nebijo parodyti savo silpnumo, pripažinti turimų silpnybių ir už tai žmonės tik labiau jį gerbia.

Gerklės čakra yra tiltas tarp Proto ir Širdies, tarp Trečiosios akies ir Širdies čakrų, tad kai energija per ją teka be kliūčių, ji integruoja abiejų gretimų čakrų išmintį ir žmogui atsiveria gilios dvasinės tiesos. Žmogus jaučia įkvėpimą ir ryšį su vedančią aukštesne jėga, moka su dėkingumu ir meile priimti tai, kas yra ir tuo pritraukti dar daugiau gerovės į savo gyvenimą. Stipri Gerklės čakra išlaisvina iš valdžios baimės, leidžia lengviau imtis atsakomybės, priimti išmintingus sprendimus ir drąsiai išsakyti savo tiesą ar pripažinti klaidas.

Gerklės čakros sveikatą lengva įvertinti iš žmogaus balso, ar jis malonus, negergždžiantis, neturi nemalonių, šaižių gaidų, nėra per tylus ar rėksmingas. Be to Gerklės čakra lemia laiko ir ritmo jausmą, punktualumą, tad žmogui su harmoninga Gerklės čakra visuomet pavyksta pasakyti reikiamus žodžius reikiamu metu, jausti kam tinkamas laikas, o kam ne, yra punktualus.

Per silpna arba uždara Gerklės čakra

Kai Gerklės čakra per silpna ar išsibalansavusi jūs nežinote kaip paprašyti to, ko jums reikia, nepajėgiate suformuoti savo gyvenimo taip, kaip norėtumėte. Ši čakra atsako ir už ryšį bei komunikaciją tarp proto ir širdies bei su aukštesne jėga, o jei ji uždara, tai reiškia jog nebejaučiate/nebegirdite aukštesnės jėgos vedimo. Kadangi kiekvienas sprendimas turi pasekmes, prasti sprendimai nukreipia sudėtingu gyvenimo keliu su nelengvomis pamokomus, kurias teks išmokti.

Pritraukiamos patirtys, kurios verčia užgniaužti savo mintis ir jausmus, imama bijoti išsakyti savo tiesą ir Gerklės čakroje energija užsistovi. Tai skatina tokias savybes kaip drovumas, neryžtingumas, užmaršumas, baimės, fobijos, saviraiškos trūkumas, depresija ar dažnas melas. Toks žmogus jaučiasi netvirtai tarp žmonių, apima nepaaiškinamas nervingumas, jausmas jog negali būti savimi.

Silpna Gerklės čakra reiškia jog žmogus nepajėgia aiškiai savęs išreikšti ir dažnai yra klaidingai suprantamas. Balsas dažniausiai bus tylus, sausas ar įtemptas ir netvirtas, žmogus linkęs atsiprašinėti, teisintis, ieškoti logiškų paaiškinimų. Gali atrodyti neužtikrintas, neryžtingas, nenuoseklus, neturintis savo nuomonės ir nepajėgiantis pastovėti už save, vieną dieną gali kalbėti vienaip, kitą jau kitaip, prieštarauti pats sau. Nenuostabu jog tokiu žmogumi aplinkiniai nepasitiki. Kalbėti tiesą ir būti sąžiningu pačiam su savimi nelengva ir aplinkiniams siunčiami painūs, dviprasmiški signalai dažnai baigiasi nesusipratimais ir problemomis.

Jei jūsų Gerklės čakra silpna nesąmoningai patys leidžiate savimi manipuliuoti nes nepajėgiate nubrėžti ir palaikyti asmeninių ribų, apginti savo nuomonės ar pastovėti už save. Kol neatkursite šios čakros sveikatos ir harmonijos, jūsų gyvenimas liks toks koks yra ir niekas niekada nesiklostys taip, kaip norėtumėte.

Per aktyvi ar atvira Gerklės čakra

Jei Gerklės čakra pernelyg aktyvi žmogaus komunikaciniai įgūdžiai taip pat bus prasti. Jis bus prastas klausytojas, per daug kalbės, pertraukinės kitus, bus linkęs apkalbinėti, teisti ir kritikuoti aplinkinius. Tokie žmonės gali dažnai šaukti ant aplinkinių, bet neleisti kitiems išsakyti savo požiūrio, nepriimti jokių prieštaravimų ar kritikos savo atžvilgiu. Jie linkę dominuoti bei primesti savo požiūrį ir įsitikinimus kitiems, viskas turi būti pagal juos ir niekaip kitaip.

Jie jaučia atotrūkį nuo savo jausmų ir siekia išlaikyti emocinę distanciją nuo aplinkinių, vengia emocijų bei jų keliamo pažeidžiamumo jausmo. Nemokėdami klausytis jie nepajėgia iš tiesų suprasti aplinkinių ir kompensuoja tai viską racionalizuodami, ieškodami logiškų paaiškinimų ir manipuliuoja žmonėmis savo naudai. Tokį žmogų veda jo ego, o ne aukštesnysis Aš.

Šios čakros išsibalansavimas taip pat gali pasireikšti kaip dėmesio sutrikimas, žmogus tampa lengvai išblaškomas, jaučia poreikį nuolat ką nors daryti, judėti, negali atsipalaiduoti ir susikaupti į vieną dalyką. Tai dažnai būdinga vaikams, tačiau pasitaiko ir suaugusiems.

Žinau įdomų Gerklės čakros išsibalansavimo atvejį kai žmogus pats mažokai kalba, ne visuomet aplinkiniai žino ką jis galvoja, kaip jaučiasi, tačiau jis pats jaučia poreikį būti nuolatiniame informacijos sraute, mašinoje įjungtas žinių radijas, namo parėjus nuolat žinias iš viso pasaulio transliuojanti televizijos programa, o kai vakare įsitaiso prie televizoriaus atsipalaiduoti televizorius rodo filmą ar serialą, ant kelių pasidėjęs kompiuterį žvalgosi po naujienų portalus, o rankoje dar telefonas, kuriame kažką spaudinėja.

Susierzinimas kitų atžvilgiu ir to susierzinimo išsakymas gali išbalansuoti visas kito asmens čakras, nes per Gerklės centrą mes išsakome savo valią ir nukreipiame savo kūrybinė ir gyvybinę energiją vykdyti tą valią.

Gerklės čakra maitina energija šiuos organus

Gerklės čakra valdo kaklą, pečius ir rankas, klausą, balso stygas, gerklę, gerklas, stemplę, trachėją, burną, dantis, dantenas, skydliaukę, prieskydinę liauką, kaklo slankstelius ir smegenų dalį vadinamą pogumburio liauka.

Ligos, kuomet būtų naudinga harmonizuoti Gerklės čakros veiklą

Kalbos problemos, mikčiojimas, užkimęs ar dingęs balsas. Problemos su burna, žandikauliu, kaklu ir stuburu. Tai gali apimti skydliaukės funkcijos sutrikimus, gumulo gerklėje jausmą, gerklės skausmą, laringitą, patinusius limfmazgius ir tonzilitą, sinusitą, ausų skausmą, dantenų ligas, burnos opeles, balso problemas, dantų ligas, skoliozę. Taip pat su šia čakra gali būti susijęs gripas, peršalimas, infekcijos ir alerginės reakcijos, galvos skausmas, reumatas ir artritas, pečių ir rankų skausmas ar šios zonos cirkuliacijos sutrikimas, kaklo ir pečių įtampa dėl streso. Priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų. Nerimas, nervingumas, dėmesio sutrikimai ir panikos priepuoliai.

Pusiausvyros atkūrimas

Gerklės čakra yra komunikacijos ir apsivalymo centras. Jo subalansavimas padės atkurti ryšį su savo tikrąja prigimtimi ir pasijusti pakankamai saugiais, kad ją išreikštumėte. Stipri ir subalansuota Gerklės čakrą taip pat leis jums geriau suprasti savo jausmus ir troškimus, kurie ilgai buvo užgniaužti ar net seniai pamiršti, sustiprins jūsų kaip lyderių savybes, pravers kylant karjeroje ir kuriant tvirtą ir ilgalaikę santuoką.

Tiek pernelyg atvira bei aktyvi, tiek ir uždara bei silpnai funkcionuojanti čakra veda į fizinės sveikatos sutrikimus ir psichologines problemas. Mūsų tikslas yra atkurti šios čakros veiklos harmoniją ir sveikatą. Ekspertai tam rekomenduoja Jogos pozas, aromaterapiją su eteriniais aliejais, vizualizacijas ir meditacijas, o taip pat spalvingus brangiuosius ir pusbrangius akmenis bei kristalus, energetinės sistemos pusiausvyrą gali padėti ir tokia energetinė terapijos kaip Reiki arba mankšta suaktyvinanti energijos tekėjimą organizme kaip cigun ar taiči. Toliau aprašysiu keletą paprastų būdų kaip galite subalansuoti Manipura čakrą.

 1. Gerklės čakros elementas yra Eteris, ką galime suprasti kaip vibraciją ir iš dalies tapatinti su garsu. Taigi šią čakrą palankiai veikia balso lavinimas, emocingas dainavimas ir net niuniavimas, išraiškingas deklamavimas balsu.
 2. Balsu kartokite bidža mantrą HAM, šio garso vibracija tokia pati kaip Gerklės čakros ir padeda ją subalansuoti, stiprina valią.
 3. Mantrų kartojimas apskritai labai energetiką apvalanti ir vibraciją kelianti praktika, tačiau ji ypatingai naudinga Gerklės čakrai. Mantrą galite rinktis savo nuožiūra, išmėginti įvairiais.
 4. Pasitelkite afirmacijas, kurios stiprina Gerklės čakrą. Gerklės ir kitoms čakros skirtą afirmacijų rinkinį su maloniais gamtos garsais galite rasti sudėtas į Čakras valančią ir stiprinančią video meditaciją.
 5. Šią čakrą atitinka žydra spalva, tad labai palanku žiūrėti į giedrą dangų, medituoti sutelkus dėmesį į gerklės čakrą įsivaizduojant žydrą spalvą ir dangaus erdvę bei laisvę.
 6. Tiesiog visuomet sakykite tiesą, išsakykite tai, ką iš tiesų manote, kuo tikite, tačiau darykite tai su meile, nekonfliktiškai, gerbdami kitų skirtingas nuomones. Pastovėkite už savo įsitikinimus ir neleiskite savęs įtraukti į tai, kas širdyje jaučiate jog jums netinkama.
 7. Rašykite dienoraštį, kuriame galėtumėte išsilieti nevaržomai. Išmėginkite automatinį rašymą kaip būdą atsiverti intuicijai.
 8. Apmąstykite savo giluminę motyvaciją, vertybes ir įsitikinimus, įsiklausykite į save, mokykitės labiau pasikliauti savo vidiniu balsu, o ne aplinkinių nuomone.
 9. Išmėginkite dvasines praktikas, kurios leis pajusti ryšį su kūrėju, pavyzdžiui maldą ar meditaciją.
 10. Jei jūsų Gerklės čakra pernelyg aktyvi duokite tylos įžadus, pabūite kažkurį laiką tyloje, nekalbėdami, ribodami net vidinį dialogą.
 11. Išmėginkite eterinius aliejus – eukaliptas, malonioji pelargonija (geranium), šliaužiantysis izopas (hyssop), vokiškoji ramunėlė, šaltmėtė ir tokius eterinių aliejų mišinius kaip Believe, Valor, Release. Rekomenduoju naudoti tik terapinės kokybės eterinius aliejus, mano pasirinkimas yra Young Living firmos produktai apie kuriuos mielai papasakosiu plačiau jei man parašysite. Eterinius aliejus galite garinti aromatinėje lempoje, įmaišyti į bazinį aliejų ir patepti pulso taškus ar patepti Gerklės čakros vietą prieš meditaciją.
 12. Nešiokite ant kaklo, laikykite po pagalve, medituokite su melsvos ir žydros spalvos akmenimis kaip turkis, nėriniuotasis agatas, chalcedonas, topazas, kalcitas, kianitas, turmalinas, chryzokola, amazonitas, larimaras, akvamarinas, angelitas, celestitas, lazuritas, azūritas, sodalitas, melsvas safyras.
 13. Kadangi Gerklės spalvos yra žydra, galite naudoti viską, kas yra žydros spalvos šiai čakrai suaktyvinti nuo drabužių, maisto ir gėrimų, gėlių iki papuošalų ir aksesuarų.
 14. Gerklės čakrą stiprina visi skysčiai, tad gerkite pakankamai vandens, vaisių sulčių, žolelių arbatos. Ypač tinka daug vandens turinčios daržovės ir vaisiai, visi rūgštūs vaisiai ir jų sultys kaip citrina, laimas, greipfrutas ar kivis, taip pat medžiuose augantys vaisiai kaip obuoliai, kriaušės, persikai, abrikosai ir slyvos, taip pat mėlynės. Gerklės čakrą palankiai veikia kokybiškas ir kūnui naudingas maistas kaip sriubos ir padažai, kurie sudrėkina gerklę. Taip pat Gerklės čakrą palaiko paprasti prieskoniai druska bei citrinžolė.
 15. Reiki energijos terapija padeda atgauti vidinę pusiausvyrą, apsivalyti nuo neigiamos energijos ir subalansuoti visą energetinę sistemą, seansai gali būti atliekami net nuotoliniu būdu.

Pirmieji gaukite visas naujienas

Išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos, nauji straipsniai, webinarai ir renginiai visoje Lietuvoje. Registruodamiesi sutinkate gauti Linos Balsės naujienlaiškį.

Komentarai

 1. Vytautas

  Sveiki,

  kaip 1 metai yra toks dalykas, atejes i ofisa, uzspaudzia gerkles cakra.

  Pastaruoju metu uzspaudzia po valandos – visi tyli ir jauciu spaudima , kai uzspaudzia, labai slykstu buti su toje „palapineje” esanciais zmonemis, stengesi ipirsti , bet dar yra kai kas gilesnio. Manau jie tikrai nera blogi, manau cia yra uzmaciu, jauciu energetini pririsima.
  Turint apsisaugojima, jo nera.

  Ka patarsi ?

  1. Lina Balsė

   Galima nutraukti energetinis saitus nuo gerklės čakros, galima parinkti jai akmenį amuletą ir nešioti kaip pakabuką, bet čia išorinės ir paviršutinės priemonės, tikrasis darbas būtų gilintis į save pačiam ar per konsultaciją, aiškintis kokie jūsų įsitikinimai, lūkesčiai, poreikiai, skatina į tokią aplinką reaguoti gerklės čakros užsidarymu. Juk aplinka tik sukuria aplinkybes, sąlygas, tačiau užsispaudžia jūsų gerklė, tad kokie motyvai, problemos. Toje pačioje aplinkoje dirba visi kiti kolegos, bet kiti į tą pačią atmosferą taip nereaguoja. O kaip saulės raizginio ir pagrindo čakros?, čia reikėtų žiūrėti kompleksiškai.

Pasidalinti mintimis

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.