Karūnos čakra Sachasrara – septintoji čakra

Septintoji, karūnos čakra, randasi pačiame viršugalvyje ir siejama su hipofizės liauka, kuri laikoma valdančiąja liauka įtakojančia visa likusią endokrininę sistemą. Ji reguliuoja ne tik mūsų fizinę, bet ir dvasinę sveikatą ir gerovę.

Karūnos čakros energija spinduliuoja aukštyn, lyg tiltas sujungdama individualią sąmonę su universalia sąmone ir leidžiantis užmegzti asmeninį ryšį su Kūrėju. Sanskritu jos pavadinimas Sachasrara reiškia “tūkstantis žiedlapių” ir ji vaizduojama kaip lotosas su 1000 žiedlapių. Beveik visose religijose Dievai, pranašai ir šventieji vaizduojami su švytinčia aureole – tai Karūnos čakros energijos švytėjimas!

Pabudusi Karūnos čakra leidžia pasiekti vidinę integraciją tarp fizinio, emocinio, mentalinio ir dvasinio lygmens, peržengti savo kūno ir sąmonės apribojimus, patirti aukštesnį sąmoningumą, tikėjimą, dvasingumą, dėkingumą už gyvenimą, taiką, ramybę, tyrą spontanišką džiaugsmą, palaimingą vienybę su viskuo, kas yra. Čia asmeninis ego gali ištirpti, kaip ir atskirumo iliuzija ir individuali sąmonė pasiekia nušvitimą susijungusi su universaliąją pirmine sąmone.

Visa Visata ir visas žmogaus kūnas yra Dievo kūriniai ir nėra nei vieno “nedvasingo” aspekto ar dalies ar čakros. Kaip šviesa perėjusi per prizmę lūžta į 7 spalvas, taip ir Universali gyvybinė energija į mūsų kūną įsisavinama per 7 energetinius centrus, kurių kiekvienas priima skirtingą energetinės vibracijos dažnį išreiškiamą tomis pačiomis 7 spalvomis, kad kartu palaikyti gyvybę. Ir lygiai kaip per prizmę galime surinkti visas 7 spalvas atgal į šviesos spindulį, mūsų kūne pasiekus energetinių centrų pabudimą, atsivėrimą ir tobulą pusiausvyrą įvyksta nušvitimas.


Svarbu atkreipti dėmesį jog Pagrindo ir Karūnos, 1 ir 7 čakros savo energijos sūkurį turi nukreiptą žemyn ir aukštyn. O kitos čakros nuo sakralinės iki trečiosios akies turi savo centrinį tašką kūno centre ir energijų piltuvėlius į kūno priekį ir atgal. Tad kai kuriais atvejais galima jas laikyti susijusiomis ir vienos problemas gali padėti spręsti kita. Pavyzdžiui Pagrindo čakros tema yra saugumas, įsižeminimas, o jos “demonas” yra baimė. Visiems žmonėms būdinga mirties baimė ir jokie žemiški, materialūs būdai užsitikrinti saugumą negali apsaugoti nuo mirties, tačiau per Karūnos čakra pasiekiama aukštesnė sąmonės būsena ir ryšys su universalia sąmone, Visata ar Kūrėju (kaip jums priimtiniau tai įvardinti), leidžia suvokti save kaip amžinos visumos dalį ir išsilaisvinti iš laikino kūno fizinės mirties baimės.

Pusiausvyra tarp Pagrindo ir Karūnos čakrų būtina siekiant ne svyruoti tarp materializmo ir dvasingumo, o integruoti šias priešybes ir patirti fizinį pasaulį kaip dieviškos valios ir dvasinės energijos išraišką, suvokti save kaip sielą, turinčią kūną ir realizuoti savo sielos misiją fiziniame pasaulyje.

Kas blokuoja Karūnos čakrą

Noriu pabrėžti jog viršutinės čakros pas daugelį žmonių funkcionuoja tik gyvybei būtinu baziniu lygmeniu ir jei sąmonė dar nepasiekė tokio išsivystymo lygmens čakra gali būti tiesiog dar nepabudusi. Tačiau būna atveju kai šios čakros funkcija ir priimamos bei spinduliuojamos energijos srautas yra prislopinti ar net užblokuoti.

Karūnos čakrai pabudus jos atsivėrimą gali užblokuoti mūsų prisirišimai, nepasirengimas paleisti savo ego, baimė prarasti savo identitetą ištirpus visumoje, baimė prarasti ryšį su įprastiniu gyvenimu ir supančiais žmonėmis. Žengti šį žingsnį gali kliudyti ir jausmas jog dar turi nebaigtų reikalų, įvairūs apgailestavimai ir prisirišimai prie praeities troškimu jog tose situacijose būtume pasielgę kitaip, noru kažką pakeisti. Taip pat gali stabdyti nuo šio galutinio sąmonės evoliucijos etapo nepaleista baimė jog esi apleistas kūrėjo. Galime įstrigti Trečiosios čakros lygmenyje išsiugdė loginį mokslininko protą ir atstumdami tikėjimą, atsisakydami pripažinti Dievą aukštindami protą, jo tvarką, bijodami chaoso.

Priešnuodis visoms baimėms yra tik vienas – Tikėjimas.

Subalansuota Karūnos čakra

Kai žemesnės čakros subalansuotos ir atviros sąmonė pakyla iki šio energetinio centro ir jis ima funkcionuoti ne baziniu lygmeniu būtinu išgyvenimui, o iš tiesų pabunda ir atsiveria. Būdama tiltu tarp individualios sąmonės ir universalios sąmonės, ji atveria galimybę mums patirti asmeninį ryšį su Kūrėju ir viskuo, kas yra. Tai gali įvykti tik kai esame pasirengę paleisti viską, kas tam kliudo, visus ego prisirišimus ir tai yra procesas, kaip ir kartu vykstantis Karūnos čakros atsivėrimas ir jos šviesos stiprėjimas. Karūnos čakros lygmuo yra aukščiau dualumo ir kad ji pilnai atsivertų turime būti paleidę prisirišimus tiek, kad pilnai egzistuotume šioje akimirkoje, be reakcijos priimdami bet ką vykstanti prieš mus. Šis ilgas “atsirišimo” procesas veda mus per itin gilius išgyvenimus dažnai vadinamus “tamsiąja sielos naktimi”, kuriai būdingas prasmės ir identiteto praradimo jausmas ir baimė, vidinis poreikis pasišvęsti kažkam “didesniam” už save. Dažnai tą instinktyvų giluminį poreikį pasišvęsti mes realizuojame nukreipdami į žemiškus surogatus – politinę partiją, sporto komandą, korporaciją, gaują ar sporto programą, tačiau pasišventimas žemiškiems dalykams pasąmoningai tikintis jog jis suteiks gyvenimui prasmę ir saugumą pasmerkti nusivylimui. Pasišventimas turi būti nukreiptas aukštyn į tai, kas yra virš žemiško ir laikino.

Pamažu Ego, kuris yra skirtas apsaugoti individualiai sąmonei ir kūnui, ima tirpti, nes suvokus save kaip amžinos visumos dalelę nebėra baimės, išnyksta apgailestavimai dėl praeities ir nerimas dėl ateities. Pilnai atsivėrus Karūnos čakrai panyrame į gilia ramybę, taiką ir džiaugsmą, gyventume šioje akimirkoje jausdami nuolatinį asmeninį ryšį su Kūrėju. Išvystome savyje tokius gebėjimus kaip matyti grožį ir dieviškumą viskame, kas mus supa ir jausti vienybę su viskuo, jausti kitą, kaip save.

Daugelis žmonių tam nepasirengę ir neina taip toli. Daugiausia ką patiriame tai trumpas palaimos ir nušvitimo akimirkas susiliejus su visa kuo. Tokias akimirkas patyrę žmonės dažniausiai įvardina tai kaip buvimą besąlyginėje meilėje ir viso, kas yra priėmime.

Sąmoningumui pakilus į šį aukštesnį lygį ir pasiekus tiltą tarp individualios ir universalios sąmonės įgyjame gebėjimą “parsisiųsti” mums reikalingą informaciją, žinojimą, atsiverti dieviškam įkvėpimui. Žmogus, kurio sąmonė pasiekė šį išsivystymo lygį suvokia didesnį paveikslą, jaučia savo vietą gyvenime ir jo prasmę bei Kūrėjo jam numatytą planą, išreiškia savo unikalumą ir tuo pačiu yra pagarbūs bei tolerantiški kitiems žmonėms, skirtingiems įsitikinimams, kultūroms ir tikėjimams.

Pabudusią Karūnos čakrą turi mediumai, šamanai, astrologai, pranašautojai, menininkai, mokslininkai, kuriems idėjos ar sprendžiamos problemos sprendimai ateina per sapnus. Ir eiliniai žmonės, su pabudusia Karūnos čakra jaučia jog jie tarsi tiesiog gauna informaciją, vidinį žinojimą, kai jo prireikia, intuityviai jaučia tiesą ir palankiausią kryptį gyvenime.

Per silpna arba uždara Karūnos čakra

Kai ši čakra yra per silpna, energijos tėkmė per ją prislopinta ar užblokuota tai paveikia visą kūną ir sąmonę. Žmogus gali jaustis lyg prietaisas neįjungtas į maitinimo lizdą, pasimetęs ir klaidžiojantis pasaulyje be jokios gyvenimo prasmės ar krypties, praradęs ryšį su Dievu. Gali užvaldyti visiškas materializmas, godumas. Kūnas, protas ir dvasia tarsi atsiskyrę vienas nuo kito, savijauta gali būti letargiška ar depresyvi, kamuoja nuobodulys, gili egzistencinė vienatvė ir išsekimas. Nebematome didesnio paveikslo ir užstringame susitelkę į nereikšmingas detales, pametame mišką tarp medžių.

Per aktyvi ar atvira Karūnos čakra

Dėl per aktyvių dvasinių praktikų nukreipti būtent į šį energetinį centrą neintegravus ir nesubalansavus žemesnių energetinių centrų Karūnos čakra gali būti pernelyg aktyvi. Toks žmogus nenaudoja savo gyvybinės energijos pasaulio ir žmonių labui, o paverčia tai dvasiniu narcicizmu, pranašumo prieš kitus jausmu. Jis gali turėti grandiozinių, utopinių iliuzijų, kurios jam atrodo lyg Dievo planas, kurį jis privalo įgyvendinti. Žmogus jaučiasi ypatingas, turintis išskirtinę misiją, nesuprastas, itin jautrus, kritiškas, teisiantis, dogmatiškas, linkęs primesti savo „tiesą“ kitiems. Gali būti charizmatiškas ir fanatiškas sektos lyderis arba juodasis magas. Dažnai žmogus su per aktyvia Karūnos čakra, kai nesubalansuotos, neintegruotos žemesnės čakros linkęs bėgti nuo realybės ir žemiškų, kūniškų reikalų į dvasingumą, jausti atotrūkį nuo savo kūno.

Karūnos čakra maitina energija šiuos organus

Smegenys, hipofizės liauka smegenyse, stuburas, centrinė nervų sistema, raumenys, oda.

Ligos, kuomet būtų naudinga harmonizuoti Karūnos čakrą

Stuburo problemos, onkologija, imuninės sistemos sutrikimai, autoimuninės ligos, psoriazės, dermatitai, neurologiniai susirgimai kaip kaip demensija, alzhaimeris, parkinsono liga ar išsėtinė sklerozė. Taip pat epilepsija, šizofrenija, autizmas, chroniškas nuovargis, depresija, neurozės ir psichozės, galvos svaigimas, jautrumas šviesai ir garsams, išsiderinę bioritmai, miego sutrikimai, košmarai, apsėdimas.

Pusiausvyros atkūrimas

Trečiosios akies čakra yra suvokimo ir intuicijos centras. Jo subalansavimas padės atsiverti vidinei išminčiai, peržengti ego, atskleisti savo charizmą. Stipri ir subalansuota Trečiosios akies čakra leis išlaikyti ramų ir aiškų mąstymą, matyti bei priimti situacijas ir žmones tokiais, kokie jie yra. Gyvenime niekas neatrodys kaip didelė problema, suvokiant kiekvienos situacijos prasmę, pamoką ir atveriamą galimybę.

Tiek pernelyg atvira bei aktyvi, tiek ir uždara bei silpnai funkcionuojanti čakra veda į psichologines problemas ir fizinės sveikatos sutrikimus. Mūsų tikslas yra atkurti šios čakros veiklos harmoniją ir sveikatą. Ekspertai tam rekomenduoja Jogos pozas, aromaterapiją su eteriniais aliejais, vizualizacijas ir meditacijas, o taip pat spalvingus brangiuosius ir pusbrangius akmenis bei kristalus. Energetinės sistemos pusiausvyrą gali padėti ir tokia energetinė terapijos kaip Reiki arba mankšta suaktyvinanti energijos tekėjimą organizme kaip cigun ar taiči. Toliau aprašysiu keletą paprastų būdų kaip galite subalansuoti Sachasrara čakrą.

 1. Karūnos čakrai naudingiausia yra tyla ir labai svarbu gyvenime turėti tylos pauzių, galimybę įsiklausyti į savo vidinius pojūčius, intuiciją, Kūrėjo vedimą.
 2. Karūnos čakrai harmonizuoti ir vystyti naudingiausia bus meditacija. Idealiai tiktų meditacijoje įsivaizduoti ant jūsų iš viršaus besiliejančią ir jus pripildančią baltą šviesą.
 3. Pasitelkite afirmacijas, kurios stiprina Karūnos čakrą. Karūnos ir kitoms čakros skirtą afirmacijų rinkinį su maloniais gamtos garsais galite rasti sudėtas į Čakras valančią ir stiprinančią video meditaciją.
 4. Šią čakrą atitinka violetinė ir balta/skaidri spalva, tad labai palanku žiūrėti į tokių spalvų augalus, paveikslus, medituoti sutelkus dėmesį Karūnos čakrą įsivaizduojant violetinę spalvą.
 5. Užsidekite violetinę arba baltos spalvos žvakę, nurimkite stebėdami jos liepsną ir savo kvėpavimą.
 6. Atsigulkite su violetinės spalvos ar skaidriu akmenėliu padėtu prie viršugalvio ir sutelkite mintis į kvėpavimą ir violetinę spalvą arba baltą šviesą.
 7. Išmėginkite bosvelijų (frankincense), palo santo, sandalmedžio, miros eterinius aliejus šios čakros vystymui ir aktyvinimui arba jazminų, rožių jos harmonizavimui. Taip pat tinka naudoti tokius mišinius kaip Awaken ir Transformation. Rekomenduoju naudoti tik terapinės kokybės eterinius aliejus, mano pasirinkimas yra Young Living firmos produktai apie kuriuos mielai papasakosiu plačiau jei man parašysite. Eterinius aliejus galite garinti aromatinėje lempoje, įmaišyti į bazinį aliejų ir patepti pulso taškus ar patepti Trečiosios akies čakros vietą prieš meditaciją.
 8. Nešiokite kaip auskarus, laikykite po pagalve, medituokite su violetiniais ir baltais bei skaidriais akmenimis kaip ametistas, čaoritas, sugilitas, labradoritas, rutilo kvarcas, selenitas, petalitas, magnetitas, danburitas, harkimerio deimantas ir be abejo deimantas.
 9. Kadangi Karūnos čakros spalvos yra violetinė ir balta/skaidri, galite naudoti viską, kas yra šių spalvų šiai čakrai suaktyvinti nuo drabužių, gėlių iki papuošalų ir aksesuarų. Violetinė spalva turi stiprią vibraciją ir geriau jos nepadauginti interjere ir aprangoje, naudoti kaip akcentus.
 10. Karūnos čakrai nėra specifinės ją stiprinančios mitybos, nes jos penas yra dvasinė energija ir jai naudingas pasnikas. Tiesiog maitinkite savo kūną sveikai, o Karūnos čakrą stiprinkite skirdami laiko dvasinei praktikai, maldai, meditacijai, tylai, periodiškam pasnikui.
 11. Reiki energijos terapija padeda atgauti vidinę pusiausvyrą, apsivalyti nuo neigiamos energijos ir subalansuoti visą energetinę sistemą, seansai gali būti atliekami net nuotoliniu būdu.

Pirmieji gaukite visas naujienas

Išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos, nauji straipsniai, webinarai ir renginiai visoje Lietuvoje. Registruodamiesi sutinkate gauti Linos Balsės naujienlaiškį.

Pasidalinti mintimis

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.