Sveikos asmeninės ribos ir eteriniai aliejai emocinei gerovei

Sveikos asmeninės ribos ir eteriniai aliejai emocinei gerovei

Ar pasitaiko, kad sakote „taip” dalykams, kurių nenorite daryti? O gal nuolat jaučiate, kad kitų žmonių poreikius iškeliate aukščiau savųjų? Jei taip, galbūt turite silpnas asmenines ribas.

Asmeninės ribos yra pagrindas, kuriuo remdamiesi bendraujame su pasauliu užtikriname savo emocinę gerovę ir sveikus santykius. Sveikos asmeninės ribos – tai ribos, kurias nusistatome sau įvairiose gyvenimo srityse, įskaitant santykius, darbą ir rūpinimąsi savimi. Šios ribos apibrėžia, kas mums yra priimtina, koks elgesys mūsų atžvilgiu yra priimtinas ir kaip norime, kad su mumis būtų elgiamasi bei saugo mūsų interesus.

Pavyzdžiui asmuo, turintis sveikas asmenines ribas, gali aiškiai nurodyti, kad jam reikia laiko pabūti vienam, ir paskirti tam tikras dienos valandas savirefleksijai ir savęs priežiūrai.

Tačiau daugelis žmonių turi neaiškias ir silpnas ribas, nesugeba jų palaikyti, leidžia jas peržengti ar patys peržengia savo ribas ir išduoda savo interesus vardan kitų žmonių, todėl patiria emocinį išsekimą, stresą ir besikaupiantį nepasitenkinimą santykiuose.


Sveikos asmeninės ribos tarnauja kaip apsauginis skydas, padedantis užmegzti ir palaikyti sveikus santykius, valdyti stresą ir išsaugoti emocinę bei fizinę energiją, kad galėtume nukreipti ją į savo tikslus ir gyvenimo kokybės gerinimą.

Šiame straipsnyje aptarsime asmeninių ribų reikšmę, silpnų ribų priežastis, apžvelgsime žingsnius asmeninėms riboms sustiprinti ir aptarsime galimą aromaterapijos naudą palaikant emocinę gerovę kelionėje į sveikesnių asmeninių ribų suformavimą ir palaikymą.

Asmeninių ribų tipai

Fizinės ribos: Šios ribos apibrėžia asmeninę erdvę, kurios mums reikia, ir fizinį prisilietimą, kuris mums atrodo priimtinas. Jos užtikrina mūsų fizinę gerovę ir komfortą.

Pavyzdys: mandagiai atsisakius apkabinti nepažįstamąjį, nustatoma fizinė riba, kuria gerbiama asmeninė erdvė.

Emocinės ribos: Emocinės ribos reguliuoja, kiek emocinės energijos investuojame į santykius ir kiek leidžiame kitiems daryti įtaką mūsų emocinei būsenai.

Pavyzdžiui, atpažinti ir pranešti, kad draugo nuolatinis negatyvus nusiteikimas emociškai išsekina, ir paprašyti susitelkti į konstruktyvius sprendimus arba pakeisti temą į kažką pozityvaus.

Laiko ribos: Laiko ribos lemia, kaip skirstome savo laiką ir energiją, ir leidžia mums nustatyti prioritetus savo pareigoms, interesams ir rūpinimuisi savimi.

Pavyzdžiui kiekvieną savaitę skirti laiko pomėgiams ar veiklai, kuri teikia džiaugsmo ir atsipalaidavimo.

Materialinės ribos: Šios ribos apibrėžia mūsų asmeninį turtą, daiktus ir finansines ribas, užtikrindamos, kad išlaikytume kontrolę ir pagarbą savo materialiniams ištekliams.

Pavyzdžiui aiškiai išsakyti sąlygas kolegei, kokiomis sąlygomis galima pasiskolinti jūsų asmeninius daiktus ir kaip bei kada jie turi būti grąžinami.

Pirmosios asmeninės ribos – mūsų pačių kūnas

Pačios pirmosios asmeninės ribos, kurias įsisąmonina ir sukuria žmogus yra jo fizinės ribos – jos skiria mūsų kūną ir jį supančią fizinę erdvę nuo išorinio pasaulio. Kūno ribos (esu aš – nesu aš) taip pat kurią suvokimą savęs laike – praeityje, dabartyje ir ateityje.

Jei kūno ribos miglotos, neaiškios – žmogus negirdi, nesuvokia savo kūno poreikių. O labai griežtos ribos gali tarsi siena skirti mus nuo aplinkiniu ir lemti šaltumą, abejingumą, nejautrumą kitų poreikiams ir jausmams. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp savo ribų ir kitų asmenų ribų, neišduoti savęs ir savo interesų, bet tuo pačiu atsižvelgti į kitų poreikius ir palaikyti harmoningus santykius.

Svarbu įsisąmoninti save kaip atskirą nepriklausomą, bet santykiais su kitais žmonėmis surištą individą, identifikuoti savo asmenines ribas, iškomunikuoti jas ir galiausiai jei jos peržengiamos – išstumti pažeidėją iš jų.

Pamenu kai mano sūnelis buvo dar tik kūdikis, jis suvokė save kaip atskirą fizinį kūną su savo preferencijomis ir aiškiu suvokimu jog jam nepatinka kai jį kutena. Ir dar nekalbantis kūdikis labai aiškiai kūno kalba parodė mums su vyru jog kutenti draudžiama ir jei mes vis tiek norėjome jį pakutenti jis gynė savo ribas ryškiai rodomu nepasitenkinimu ir net vienas pirmųjų žodelių BAM buvo grasinimas jei nesiliausime kutenti. Taigi pirmasis mūsų atskaitos taškas pažindinantis su savo ribomis ir mokantis jas jausti bus kūnas. Atsakykite sau į šiuos klausimus:

 • Ar aiškiai suvokiu ar mano kūnui patogu, ar ne?
 • Ar aš žinau ką aš valgau ir ką noriu valgyti?
 • Ar vadovaujuosi partnerio poreikiais ir troškimais ar savaisiais?
 • Ko aš noriu seksualinėje sferoje ir ką galiu suteikti kitam?
 • Ar dirbdama pavargstu iki visiško išsekimo?
 • Kaip mane galima liesti, o kaip negalima?
 • Ar turiu rūpinimosi savimi įpročius – judėjimas, sąmoningai pasirinktas man tinkamas ir sveikas maistas, periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai, kokybiškas poilsis?
 • Ir svarbiausia ar žinau jog turiu teisę išreikšti savo poreikius ir nubrėžti savo ribas bei pripažįstu kitų teisę reaguoti į tai kaip tik jie norės?

Silpnas asmenines ribas turinčių žmonių savybės ir elgesys

Asmuo, turintis silpnas asmenines ribas, bus linkęs į tam tikrus elgesio įpročius ir juos atpažinus tai bus pirmas žingsnis į teigiamus pokyčius bei sveikesnes ribas. Svarbu pastebėjus savyje ar kitame šiuos elgesio įpročius žvelgti į juos į atjauta, be kritikos ir teisimo.

 • Sunkumai sakant „ne”: Jiems sunku atsisakyti prašymų ar paslaugų, dažnai jie aukoja savo poreikius, kad patenkintų kitus.
 • Pernelyg didelis savęs išnaudojimas: Jie dažnai prisiima daugiau pareigų ir įsipareigojimų, nei gali pakelti, ir dėl to pervargsta ir perdega.
 • Siekia aplinkinių pritarimo: Jie nuolat siekia išorinio palaikymo ir bijo nepritarimo ar atstūmimo, todėl išduoda savo vertybes ir troškimus.
 • Emocinis jautrumas: Jie labai jautriai reaguoja į kritiką, dažnai viską priima asmeniškai ir jaučiasi labai paveikti kitų nuomonės.
 • Pataikavimas žmonėms: Jie teikia pirmenybę kitų poreikiams ir troškimams, o ne savo, todėl dažnai nesirūpina savimi ir jaučia nuoskaudą, kad kiti neatsako tuo pačiu.
 • Sunkiai išreiškia emocijas: Jiems sunku išreikšti savo jausmus ir nuomonę, nes jie bijo konfliktų ar konfrontacijos.
 • Polinkis leistis išnaudojamiems: Dėl savo prisitaikymo ir geranoriškumo jie gali tapti kitų žmonių manipuliacijų ar išnaudojimo taikiniu.
 • Ryžto stoka: Jie sunkiai nustato ir gina savo ribas, todėl kiti peržengia jų ribas be jokių pasekmių.
 • Jaučiasi atsakingi už kitų emocijas: Jie prisiima kitų emocinę naštą, jausdamiesi atsakingi už jų laimę ar gerovę.
 • Atstūmimo ar apleidimo baimė: Jie jaučia gilią baimę būti atstumtiems jei jie laikysis savo ribų, todėl patiria emocinį stresą.
 • Silpna savigarba ir menka savivertė: Jie gali turėti neigiamą savęs vertinimą ir kovoti su nepilnavertiškumo jausmu, dėl to jiems sunku pastovėti už save ir savo poreikius.
 • Sunkumai priimant sprendimus: Jie gali pasikliauti kitais, nes nepasitiki savo jėgomis.
 • Sunkumai prašant pagalbos: Jie nesiryžta prašyti pagalbos, nes bijo priklausomybės ar apsunkinti kitus savo poreikiais.
 • Priklausomybė nuo kitų: Jie gali būti pernelyg priklausomi nuo kitų, kad gautų palaikymą, meilę ar tapatybės jausmą.
 • Kitų emocijų perėmimas: Jie linkę sugerti ir įsisavinti kitų žmonių emocijas, dėl to emociškai išsenka ir pervargsta.

Svarbu pažymėti, kad šie bruožai ir elgesys skirtingiems žmonėms gali pasireikšti skirtingu laipsniu. Šių modelių atpažinimas yra esminis žingsnis siekiant išsiugdyti sveikesnes asmenines ribas ir puoselėti savo emocinę gerovę.

Silpnų asmeninių ribų priežastys

Vienas iš svarbių veiksnių yra mūsų auklėjimas ir šeimos dinamika. Tai, kaip buvome auklėjami, turi didelę reikšmę tam, kaip suprantame ir nustatome ribas. Jei augome aplinkoje, kurioje ribų nebuvo paisoma ar jos nebuvo užtikrinamos, tikėtina, kad ir patys neišmokome jų nustatyti. Mūsų šeimos tarpusavio bendravimo būdas tampa mūsų norma, net jei jis nėra sveikas ar tvarus.

Kultūros ir visuomenės įtaka taip pat lemia mūsų ribų nustatymo įgūdžius. Skirtingose kultūrose galioja skirtingos asmeninių ribų nustatymo normos. Kai kuriose kultūrose pirmenybė teikiama kolektyvui, o ne asmeniui, todėl galime būti linkę nepaisyti savo poreikių ir pirmenybę teikti kitiems. Bandydami nustatyti savo ribas galime jaustis kalti arba savanaudiški.

Kita dažna silpnų asmeninių ribų priežastis – baimė. Baimė būti atstumtiems, apleistiems ar konflikto baimė gali labai apsunkinti mūsų poreikių užtikrinimą ar ribų nustatymą. Nerimaujame, kad jei išsakysime savo poreikius ar pasakysime „ne”, žmonės mūsų nemėgs arba gali mus apleisti. Todėl mes sutinkame su tuo, ko nori kiti, net jei tai daroma mūsų pačių gerovės sąskaita.

Žemas savęs vertinimas ir savivertės stoka taip pat gali lemti silpnas ribas. Kai nepasitikime savimi ir nevertiname savo poreikių, esame linkę teikti pirmenybę kitiems. Manome, kad mūsų poreikiai nėra tokie svarbūs ar verti dėmesio, todėl aukojame savo ribas, kad įtiktume kitiems ir siektume jų pritarimo.

Kai kurie asmenys iš prigimties linkę pataikauti žmonėms. Jie labai trokšta padaryti kitus laimingus ir sulaukti jų teigiamo įvertinimo ir pripažinimo. Toks pataikavimo žmonėms elgesys dažnai lemia silpnas ribas, nes esame taip susitelkę į kitų lūkesčių ir norų tenkinimą, kad pamirštame savo pačių poreikius ir ribas.

Be to, dėl ryžto ir bendravimo įgūdžių stokos gali būti sunku nustatyti ir išlaikyti ribas. Mums gali būti sunku išreikšti savo poreikius, nustatyti ribas ar pasakyti „ne”, nes bijome konflikto ar atstūmimo. Lengviau sutikti su tuo, ko nori kiti, nei pareikšti savo nuomonę.

Galiausiai, traumuojanti patirtis, pavyzdžiui, prievarta ar nepriežiūra, gali labai paveikti mūsų gebėjimą nustatyti ir išlaikyti ribas. Tokie išgyvenimai gali sugriauti mūsų pasitikėjimą savimi ir trukdyti pasitikėti savo nuomone. Dėl išliekančio traumos poveikio mums gali būti sunku apsaugoti savo asmeninę erdvę ir apginti savo poreikius.

Šių silpnų asmeninių ribų priežasčių pripažinimas gali padėti mums geriau suprasti save ir pradėti siekti sveikesnių ribų. Svarbu pažymėti, kad šios priežastys nėra baigtinės, ir silpnas asmenines ribas gali įtakoti įvairių veiksnių derinys.

Žingsniai, kaip pagerinti ir sustiprinti asmenines ribas

 1. Savirefleksija ir sąmoningumas: Savęs pažinimo ugdymas leidžia asmenims nustatyti savo poreikius, vertybes ir ribas, o tai padeda pagrindą sveikų ribų nustatymui.
 2. Aiškus bendravimas: Svarbu laiku aiškiai išreikšti savo ribas ir poreikius. Veiksmingi bendravimo įgūdžiai leidžia asmenims ryžtingai, bet be agresijos ar pasyvios agresijos išreikšti savo ribas.
 3. Praktikuoti savigydą: Tai, kad pirmenybė teikiama rūpinimuisi savimi ir gera savijauta, padeda sustiprinti asmenines ribas, nes puoselėja fizinę, emocinę ir psichinę sveikatą.
 4. Išmokite sakyti „ne”: nustatant ribas dažnai tenka pasakyti „ne”, kai to reikia, ir suprasti, kad tai yra stiprus savisaugos veiksmas. Priešingu atveju sunkumai atsisakant papildomų pareigų darbe nuvestų į per didelį krūvį ir streso lygį, darbo kokybės suprastėjimą.
 5. Ieškokite paramos: individuali psichoterapija, ar paramos grupės gali suteikti vertingų patarimų ir padrąsinimo sprendžiant su asmeninėmis ribomis susijusius iššūkius.

Eterinių aliejų aromatų pagalba kuriant ir stiprinant sveikas asmenines ribas

Yra įvairių strategijų, kaip nustatyti ribas, tačiau kartais net žinodami reikiamus žingsnius negalime peržengti sukylančio emocinio pasipriešinimo. Vienas iš veiksmingų ir holistinių emocinės pagalbos sau metodų yra aromaterapija.

Aromaterapija – tai holistinė gydymo praktika, kurios metu eteriniuose aliejuose esantys aromatiniai junginiai naudojami fizinei, psichinei ir emocinei gerovei skatinti. Ji apima eterinių aliejų, išgautų iš įvairių augalų dalių, įskaitant žiedus, lapus, stiebus, žievę ir šaknis, terapinį naudojimą. Šie eteriniai aliejai yra labai koncentruoti ir pasižymi savitais kvapais, kurie gali teigiamai paveikti mūsų nuotaiką, pažinimą ir bendrą savijautą.

Aromaterapijos ištakos siekia tūkstančius metų ir naudota senovės civilizacijų, tokių kaip Egiptas, Kinija, Indija ir Graikija. Šiose kultūrose aromatinės medžiagos buvo naudojamos dėl jų gydomųjų savybių, taip pat religinių ir dvasinių apeigų metu. Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai aromatinius aliejus naudojo balzamavimo procese ir kosmetikoje, o graikai ir romėnai eterinius aliejus naudojo ir dėl jų gydomųjų, ir dėl aromatinių savybių.

Laikui bėgant šis mokslas tik plėtėsi, o viena iš aromaterapijos sričių tapo aromapsichologija, tirianti eterinių aliejų poveikį žmogaus psichikai. Šia kryptimi jau parašyta nemažai mokslinių darbų, atlikta daug tyrimų apie aromatinių medžiagų poveikį žmogaus sąmonei ir pasąmonei. Eteriniai aliejaisavo emocinio poveikio dėka gali padėti mums kurti ir stiprinti sveikas asmenines ribas. Atskleiskime transformuojantį eterinių aliejų potencialą ir naudą iš aromapsichologijos perspektyvos.

Visų pirma paminėsiu savo mėgstamiausius sinerginius eterinių aliejų mišinius iš Young Living, kurie gali dramatiškai paveikti emocijas susijusias su sveikų asmeninių ribų nubrėžimu ir palaikymu.

Melrose eterinių aliejų mišinys

Šis mišinys sukurtas naudoti odos pažeidimų atveju – nubrozdinimams, įpjovimams, įbrėžimams, išbėrimams ar sutrenkimams. Šie eteriniai aliejai palaikys audinių atsinaujinimą ir saugos mūsų išorinį fizinį barjerą nuo neigiamų išorinių poveikių. Kadangi jis saugo ir atstato mūsų fizinį barjerą, analogiškai psichoemociniame ir energetiniame lygmenyje jis stiprina mūsų apsaugą nuo nepageidaujamo, mūsų ribas peržengiančios išorinės įtakos, svetimų interesų primetimo, naudojimosi mūsų laiku ir energija, apsaugo nuo manipuliavimo mūsų emocijomis, ypač kaltės jausmu, stiprina pasitikėjimą savimi, minčių aiškumą bei koncentraciją ir palaiko žvalumą. Greta to šis aromatų mišinys padeda paleisti  vidinį silpnumo, nepasitikėjimo savimi, priklausomybės jausmą, kuris laikytų parazitiniuose santykiuose ir kliudytų apginti savo asmenines ribas ir tvirtai pasakyti „Ne“.

Į Melrose mišinį įeina rozmarinų, arbatmedžio, gvazdikėlių, niaouli eteriniai aliejai.

Thieves eterinių aliejų mišinys

Šis mišinys sukurtas pagal seną legendą, o gal visai ne legendą, nes įrašai apie tuos įvykius rasti XI amžiaus Prancūzijos miestelio teismo dokumentuose. Maro, nusinešusio apie trečdalį europiečių gyvybių, periodu siautėjo vagių gauja, kurie plėšė nuo maro mirusius turtinguosius. Kai po kurio laiko juos sugavo, miestelėnai stebėjosi kodėl šie plėšikai neapsikrėtė ir nemirė ir jiems buvo pasiūlyta sušvelninti planuotą mirties bausmę jei išduos savo paslaptį. O paslaptis pasirodė būtent aromatinis mišinys, kurį jie naudojo. Taigi laikoma jog šis mišinys palaiko imuninę sistemą ir padeda apsisaugoti nuo sveikatai nepalankių išorės veiksnių.

Į Thieves mišinį įeina gvazdikėlių, citrinų, cinamono žievės, spindulinio eukalipto ir rozmarinų eteriniai aliejai.

Psichoemociniu lygmeniu šį eterinių aliejų mišinį tikslinga naudoti kai jaučiate aplinkinių spaudimą ir puolimą, ypač jei jus supa dominuojančios, narcizinės asmenybės. Thieves mišinys sustiprins vidinį „Aš“ ir ryžtą pastovėti už save ir gyventi iš savo tiesos, tvirtai sakyti „Ne“ ir palaikyti aiškias asmenines ribas. Jis sustiprins kai stinga pasitikėjimo savimi, jaučiatės per silpni kovoti ir atsilaikyti, kai reikia apsaugos. Naudokite jį jei jūsų ribos susilpnintos nuolatinio jų peržengimo ir įsibrovimo į asmeninę erdvę. Thieves aromatas padės apsivalyti nuo informacinių „virusų“ – jūsų tiesos neatitinkančių ir jums žalingų ar ribojančių įsitikinimų, egzistuojančių grupinėje sąmonėje.

Vieno augalo eteriniai aliejai sveikų emocinių ribų stiprinimui

Levandų eterinis aliejus

Levandų aliejus, išgaunamas iš Lavandula angustifolia augalo žiedų, garsėja savo raminančiu ir raminančiu aromatu. Emociškai levandų aliejus skatina atsipalaidavimą, ramybę ir emocinę pusiausvyrą. Kai kalbama apie asmenines ribas, levandų aliejus gali būti nepaprastai naudingas. Aiškių ribų nustatymas ir palaikymas neįmanomas be aiškios komunikacijos, o šis aliejus skatina ramybės ir emocinio stabilumo jausmą. Levandų aromatas padės ramiau ir aiškiau komunikuoti bei būti išgirstiems tais atvejais kai norisi užsisklęsti su savo nuoskaudomis taip ir neišsakius kas negerai ir neradus konstruktyvaus sprendimo. Levandų aliejus skatina skirti laiko rūpinimuisi savimi, kurti ramią aplinką ir pirmenybę teikti savo gerovei.

Arbatmedžio eterinis aliejus

Arbatmedžio eterinis aliejus, gaunamas iš Melaleuca alternifolia augalo lapų, plačiai žinomas dėl savo valomųjų ir odai atsistatyti po pažeidimų padedančių savybių. Aromapsichologijos požiūriu arbatmedžio aliejus stiprina mūsų apsaugą nuo neigiamo išorės poveikio ir skatina apsivalyti nuo jau mums primestų negatyvių santykių modelių ir tarpusavio priklausomybės. Kalbant apie asmenines ribas, arbatmedžio eterinis aliejus gali padėti sukurti tvirtą savimonę, leidžiančią prireikus pasakyti „ne” ir apsaugoti savo asmeninę erdvę.

Bosvelijų eterinis aliejus

Bosvelijų eterinis aliejus, gaunamas iš bosvelijų medžių dervų, turi medienos ir dervų aromatą. Aromapsichologijos požiūriu bosvelijų eterinis aliejus skatina introspekciją, dvasinį ryšį su savo aukščiausiuoju „AŠ“, sąmoningumo augimą ir emocinį gydymą. Naudodami bosvelijų eterinį aliejų galite sustiprinti savo asmenines ribas per gilų savęs pajautimą ir vidinę stiprybę bei saugumo jausmą. Šis aromatas padeda asmenims nustatyti ribas, atitinkančias jų vertybes, ugdyti emocinį atsparumą ir sukurti šventą erdvę asmeniniam augimui.

Gvazdikėlių eterinis aliejus

Gvazdikėlių eterinis aliejus išgaunamas iš kvapiųjų Syzygium aromaticum medžio pumpurų, garsėja šiltu ir raminančiu aromatu. Emociniu požiūriu gvazdikėlių aliejus skatina drąsą, įgalinimą ir pasitikėjimą savimi. Naudodami gvazdikėlių aliejų asmenys gali sustiprinti savo asmenines ribas, skatindami pasitikėjimo savimi ir vidinės stiprybės jausmą. Šis aliejus skatina asmenis pakovoti už save, nustatyti aiškias ribas ir sukurti saugią bei patikimą santykių erdvę.

Cinamono eterinis aliejus

Cinamono eterinis aliejus gaunamas iš cinamono medžio žievės, pasižymi sodriu šiltu ir viliojančiu kvapu. Aromapsichologijos požiūriu cinamono aliejus skatina gyvybingumą, aistrą ir saviraišką, o taip pat vidinį komforto ir jaukumo jausmą leidžiantį kai reikia nuleisti apsaugines sienas bei patirti emocinį intymumą. Įtraukdami cinamono aliejų į savęs priežiūros rutiną, galite sustiprinti savo asmenines ribas, uždegdami vidinę ugnį ir pasitikėjimą savo seksualiniu patrauklumu, paleisti nesaugumą, nepasitikėjimą ir pavydą.

Rozmarinų eterinis aliejus

Rozmarinų eterinis aliejus, išgaunamas iš vaistinio rozmarino (Rosmarinus officinalis) augalų lapų, pasižymi gaivinančiu žolelių aromatu. Emociškai rozmarinų aliejus skatina minčių aiškumą, proto aštrumą ir gerina atmintį. Kalbant apie asmenines ribas, rozmarinų aliejus gali padėti asmenims nustatyti tvirtas psichines ribas, leidžiančias priimti aiškius sprendimus ir apsaugoti savo emocinę gerovę. Šis aliejus padeda žmonėms adaptuotis prie pokyčių, nustatyti realistiškus lūkesčius, ugdyti savidiscipliną ir užtikrintai nustatyti savo asmenines ribas.

Citrinų eterinis aliejus

Citrinų eterinis aliejus: citrinų aliejus, šalto spaudimo būdu išgautas iš citrusinių citrinų vaisių žievelės, pasižymi gaiviu ir pakiliu aromatu. Emociniu požiūriu citrinų eterinis aliejus skatina optimizmą, proto aiškumą ir motyvaciją. Įtraukdami citrinų aliejų į savo savigydos rutiną, galite paskatinti pozityvų mąstymą ir atsikratyti įpročio delsti, vengti ir atidėlioti svarbius jums dalykus. Šis aliejus skatina asmenis nustatyti aiškias ribas, kuriose nėra vietos pesimizmui ir negatyvumui, pašalinti toksinę įtaką ir sukurti palankią aplinką asmeniniam augimui.

Vetiverijų eterinis aliejus

Vetiverijų aliejus, gaunamas iš Vetiveria zizanioides augalo šaknų, pasižymi giliu ir žemišku aromatu. Emociniu požiūriu vetiverijų aliejus skatina įžeminimą, stabilumą ir savęs pažinimą. Kai kalbama apie asmenines ribas, vetiverijų aliejus gali būti nepaprastai naudingas. Šis aliejus padeda žmonėms nustatyti tvirtas ribas, nes skatina gilų ryšį su savimi ir nebėgti nuo iššūkių ar skausmo, žvelgti problemoms į akis. Vetiverijų aliejus skatina asmenis likti ištikimus savo vertybėms, saugoti asmeninę erdvę ir nustatyti sveikas ribas santykiuose.

Pušų eterinis aliejus

Pušų eterinis aliejus, išgaunamas iš įvairių rūšių pušų spyglių, skleidžia gaivų ir gaivinantį kvapą. Aromapsichologija teigia, kad pušų aliejus skatina stabilumą, stiprybę ir atsparumą. Naudodami pušų aliejų žmonės gali sustiprinti savo asmenines ribas, skatindami vidinio stabilumo ir įžeminimo jausmą, vidinį asmenybės nepriklausomybę ir kryptingumą siekiant savo tikslų ir einant savo keliu. Šis aliejus padeda asmenims nustatyti tvirtas ribas ir neprisiimti svetimų problemų ir atsakomybės ant savo pečių.

Eterinių aliejų naudojimas emociniam poveikiui

Emociniam poveikiui eterinius aliejus tikslingiausia garinti garintuvu, pakaks vos kelių lašelių, taip pat galite įsilašinti į aromamedaljoną ir leisti aromatui skleistis nuo jūsų kūno šilumos arba tiesiog įkvėpkite iš buteliuko ir stebėkite kaip pamažu keičiasi jūsų savijauta. Kvėpuodami eteriniais aliejais galite vizualizuoti aplink save auksinį kiaušinį, apsauginę ribą juosiančią jūsų asmeninę erdvę. Mintimis išstumkite už šios ribos viską, kam nesutinkate leisti daryti jums įtakos, kas jums nenaudinga. Ir įsileiskite į savo asmeninę erdvę viską, kas jus palaiko, augina ir džiugina.

Kviečiu pasidalinti šiuo straipsniu į soc. mediją jei manote jog jis būtų įdomus ir naudingas jūsų draugams bei prenumeruoti svetainės najienlaiškį jei norėtumėte gauti informaciją apie rengiamus mokymus ir paskaitas, patarimus, receptus ir įkvėpimą bei leistis į asmeninio augimo ir aromatų pasaulį drauge. O jei esate pasirengusios aptarti jūsų poreikius, rasti galimybių ir užsisakyti jums reikalingų, premium klasės eterinių aliejų susisiekite asmeniškai per FB messenger.

Pirmieji gaukite visas naujienas

Išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos, nauji straipsniai, webinarai ir renginiai visoje Lietuvoje. Registruodamiesi sutinkate gauti Linos Balsės naujienlaiškį.

Komentarai

Pasidalinti mintimis

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.