Pagrindo čakra Muladhara

Pagrindo čakra Muladhara – Pirmoji čakra

Visos čakros išsidėsčiusios išilgai stuburo. Pagrindo čakra randasi pačioje apačioje, žemiau uodegikaulio, tarpvietės zonoje. Pagrindo arba šaknies čakra sanskrito kalba vadinasi Muladhara. Nors visos čakros yra lygiavertės ir svarbios, tačiau kai kurie ekspertai pagrindo čakrą laiko pačia svarbiausia nes ji yra mūsų inkaras šiame fiziniame pasaulyje ir mūsų pačių kūne, be to ji nukreipia gyvybinę energiją į visas kitas čakras.

Labai svarbu pirmiausia subalansuoti būtent pagrindo čakrą prieš imantis kitų čakrų. Mums reikia to stabilumo ir saugumo, kurį teikia stipri Pagrindo čakra, kad dirbant su kitomis čakromis leistumėme sau keistis ir augti. Per šį energetinį centrą mes ne tik semiamės gyvybinės energijos ir pakeliame ją į aukštesnes čakras, bet ir „nuleidžiame“ į fizinį lygmenį aukštesnių čakrų energiją taip sukurdami konkrečius rezultatus fiziniame lygmenyje. Pagrindo čakra yra vartai, per kuriuos energija kyla aukštyn į aukštesnius lygius ir leidžiasi žemyn į fizinį lygmenį.

Nemažai žmonių besidominčių žmogaus energetiką ir dvasiniu tobulėjimu dažnai bent iš dalies atsiriboja nuo fizinio lygmens, fizinius troškimus laiko žemesniais ir nevertais. Tačiau po kurio laiko nustemba jog visos jų dvasinės ir energetinės praktikos, vizualizacijos ar meditacijos, kasdieniame praktiniame gyvenime nesukuria jokių pokyčių ar rezultatų. Tiesiog dėl silpnos pagrindo čakros tai, kas sukurta aukštesnėse lygmenyse negali būti realizuota fiziniame pasaulyje.

Su pagrindo čakra susiję su archetipai – motinos (o taip pat ir Motinos Žemės) ir aukos. Jei Pagrindo čakra yra silpna, jei nesame „įsižeminę”, įleidę šaknų, gyvenime lengvai galime tapti auka – aplinkybių, kitų žmonių agresijos ir savanaudiškumo. Kadangi ši čakra formuojasi amžiaus tarpsniu nuo gimimo iki 7 metų, svarbiausias dalykas, kuris suteikia mums saugumo ir stabilumo jausmą yra santykiai su motina.


Bet koks psichologinis ar fizinis smurtas patirtas vaikystėje iki 7 metų, bet kokie sukrėtimai, pavyzdžiui jei motina nenorėjo vaiko ar tėvai išsiskyrė, kraustėsi, patyrė didelių materialinių sunkumų, palieka savo įspaudą Pagrindo čakroje ir formuoja mūsų vertybių sistemą bei santykį su namais ir pinigais, o taip pat santykį su pasauliu – lemia ar jausime pasitikėjimą gyvenimu ar ateities baimę.

Pagrindo čakra dar vadinama šaknies čakra, nes jos stiprybė didele dalimi priklauso nuo mūsų ryšio su gimine, tėvyne, istorija. Ne veltui turime terminą geneologinis medis ir jį piešdami save vaizduojame kaip šakelę, savo tėvus kaip stambesnę šaką, senelius ir protėvius kaip kamieną. Vieną šakelę nulaužti gali stipresnis vėjas ar sunkesnis sniegas, bet medžio stiprybė yra jo kamiene ir šaknų sistemoje. Mūsų šaknų sistema yra mūsų Pagrindo čakros stiprybė, mūsų santykis su motina ir ryšys su gimine. Žmogus atsiribojęs nuo savo giminės, nuo šeimos tradicijų, negerbiantis savo istorijos pakerta savo šaknis ir neturės stiprios pagrindo čakros negaudamas energetinio protėvių palaikymo.

Kadangi ši čakra atsako už ryšį su gimine, už giminės patirtį, traumas ir karmą, beveik visi turi problemų šioje čakroje. Per visas protėvių kartas, per susidūrimus su gamtos kataklizmais, karais, badu, epidemijomis, į pagrindo čakrą įrašyta grėsmės išgyvenimui ir baimės energija. Tie prisiminimai ir energijos perduodamos iš kartos į kartą kaip tam tikri mąstymo modeliai, pasaulėžiūra, instinktyvios reakcijos. Visa tai iš pasąmonės valdo mūsų gyvenimą, kol neiškeliame to į sąmonės šviesą ir netransformuojame.

Subalansuota pagrindo čakra

Pagrindo čakra kontroliuoja gyvybinę energiją, išgyvenimo instinktus, saugumo jausmą ir pačius esminius, išgyvenimą užtikrinančius poreikius. Harmoningai veikianti, subalansuota pagrindo čakra leidžia jaustis saugiai ir komfortabiliai savo kūne ir pasaulyje, jausti savo vietą jame. Ši čakra suteikia didžiulį energijos kiekį, kas leidžia įgyvendinti savo tikslus ir idėjas. Kasdienės užduotys nereikalauja didelių pastangų ir viskas sekasi lengvai nes veikiate išvien su pasauliu, o ne prieš jį. Stiprią pagrindo čakrą turi lyderiai ir magnetiškos asmenybės, aplinkiniai jaučia jog jie tiesiog spinduliuoja gyvybine energija.

Kai pagrindo čakra subalansuota ir stipri žmogus gali džiaugtis stipria fizine sveikata. Jis susikurs materialinę gerovę prie jos neprisirišdamas. Žmogus jausis saugus ir jam bus lengva pasitikėti aplinkiniais, tačiau tuo pačiu jaustis nepriklausomu. Kur kas lengviau būti praktišku, tvarkingu, organizuotu ir punktualiu. Toks žmogus tvirtai stovi ant žemės ir sugeba sutelkti dėmesį į esamą situaciją, būti čia ir dabar, nesiblaškyti, tad jo darbas labai efektyvus. Jis bus kantrus ir tolerantiškas, nes nejaus grėsmės, pastovus, patikimas ir sugebantis įsipareigoti, o tuo pačiu ryžtingas, ambicingas ir aistringas. Gyvenimo nesklandumus ar traumuojančius įvykius jis pakelia lengviau, išsaugodamas vidinę pusiausvyrą.

Stiprios pagrindo čakros savybės: fizinis kūnas ir sveikata, jėga, valia gyventi, motyvacija, aistra, gyvybingumas, drąsa, vidinė stiprybė, pasitikėjimas savimi, saugumas, pasitikėjimas, paveldimumas, santykiai su pinigais, namais ir darbu. Ši čakra suteikia energijos ir vidinės stiprybės siekti savo svajonių.

Per silpna arba uždara pagrindo čakra

Jei pagrindo čakra nepakankamai atvira ar ją blokuoja negatyvios emocijos ir įsitikinimai, ji funkcionuoja per silpnai. Jei dažnai jaučiate vidinę sumaištį, nervingumą, atotrūkį nuo to, kas vyksta čia ir dabar, sunku susitelkti dėmesį, galite įtarti jog jūsų pagrindo čakra funkcionuoja ne taip, kaip turėtų. Išsibalansavusi ir silpna pagrindo čakra gali reikštis kaip jausmas jog nerandi savo vietos pasaulyje, niekur nesijauti kaip namie, kaip susvetimėjimas ir izoliacija. Žmogui su silpna pagrindo čakra atrodo jog jis yra nelaukiamas ir nenorimas kitų žmonių grupėse.

Žmogus su silpna pagrindo čakra neturi tvirto pagrindo po kojomis ir nesijaučia saugus, yra kupinas baimių. Pagrindo čakros silpnumas pasireiškia kaip nerimas, nesaugumo jausmas, nepasitikėjimas aplinkiniais, jausmas jog esi nemylimas, baimė jog būsi paliktas, apleistas, jog viskas susiklostys labai blogai.

Pagrindo čakra tai mūsų šaknys, o fiziniame pasaulyje šaknimis mes vadiname savo šeimą, giminę, jos istoriją ir gimtąją žemę. Kai Pagrindo čakra išsibalansavusi žmogus gali būti labai prisirišę prie šeimos istorijos ir įsitikinimų, šeimoje išmoktų elgesio modelių bei tradicijų, arba kaip tik jausti susvetimėjimą su šeimos nariais, jaustis vienu dideliame ir nesvetingame pasaulyje.

Pagrindo čakra yra tarsi sielos inkaras šiame fiziniame pasaulyje, ryšys su juo, tad jei ryšys silpnas, žmogus tarsi neįsikabina į gyvenimą, vis atitrūksta nuo realybės. Kai Pagrindo čakra silpna, žmogus gauna mažai gyvybinės energijos iš Motinos Žemės, todėl neturi nei jėgų ir ištvermės, nei valios aktyviau judėti, tampa tingus, visur mato kliūtis ir problemas ir nieko nepajėgia atlikti laiku ar iki galo, yra neorganizuotas, nepareigingas, lengvai nuleidžia rankas.

Tais atvejais, kai Pagrindo čakra silpna, uždara, neišvystyta ar užsiblokavusi, tačiau žmogus itin emocionalus arba dirba aktyvų protinį darbą fizinis kūnas gali labai nukentėti dėl netolygaus energijos pasiskirstymo kūne.

Žmogui su silpna pagrindo čakra labai sunku susikurti finansinį stabilumą ir jis neturi aiškių asmeninių ribų, tad juo lengva manipuliuoti ar pasinaudoti, gali atrodyti jog aplinkiniai „lipa ant galvos“. Šios čakros atvėrimas ir subalansavimas, joje esančių blokų išlaisvinimas gali dramatiškai pakeisti žmogaus gyvenimą, dėl jį užplūsiančios didžiulės energijos.

Per aktyvi ar atvira pagrindo čakra

Kita vertus jei ši čakra pernelyg atvira ir aktyvi, žmogus yra agresyvus, nekantrus ir irzlus, dažnai jaučia pyktį ant aplinkinių žmonių ir savo gyvenimo aplinkybių. Menkiausia provokacija ir jis užsiplieskia kaip degtukas. Kai ši čakra yra pernelyg aktyvi, bet energija nėra „iškraunama“ pozityviu būdu, rezultatai gali būti katastrofiški. Užblokuota energija šioje čakroje gali išsiveržti periodiškais įniršio ir agresijos priepuoliais ir toks žmogus gali sužeisti aplinkinius ir/ar save pačius.

Dėl pernelyg aktyvios pagrindo čakra žmogus tampa yra hiperaktyvus, tiesiog negali nusėdėti ramiai ir yra egoistiškai susitelkęs tik į save, nesirūpina kitų jausmais. Žiūrėdamas savo interesų ir naudos gali elgtis nesąžiningai, vadovaujasi požiūriu kieno jėga – to ir teisybė. Gali būti tiesiog priklausomas nuo sekso ir seksualinių malonumų.

Žmogus su pernelyg aktyvia pagrindo čakra yra godus, savininkiškas ir linkęs kontroliuoti aplinkinius, bet nemoka paklūsti kito valdžiai, kas tampa daugelio konfliktų ir pykčių priežastimi. Priklausomas nuo saugumo jausmo, kurį jam teikia kitų žmonių buvimas jo gyvenime, turimas darbas, nuosavybė, daiktai ir įpročiai, jis tampa labai nelankstus, sunkiai priima net menkiausius pokyčius. Greičiausiai bus didelis materialistas ir nesąmoningai manys jog jo paties vertę lemia tai, ką jis turi, o ne tai, kuo jis yra.

Ligos, kuomet būtų naudinga harmonizuoti pagrindo čakros veiklą

Muladhara čakra įtakoja antinksčius ir adrenalino hormoną, apatinę stuburo dalį uodegikaulį, taip pat jai priskiriama apatinė dubens diafragma. Ši čakra valdo inkstus, gaubtinę žarną, kojas, kaulus (įskaitant kaulų čiulpus), imuninę sistemą. Pagrindo čakra padeda smegenims surinkti ir siųsti nervinius impulsus visoje centrinėje nervų sistemoje.

Pagrindo čakra atsako už išgyvenimą, už instinktą „kovok arba bėk” ir mus nuo ligų saugančią imuninę sistemą. Jei stipri Pagrindo čakra, žmogus greičiausiai turės stiprų imunitetą ir išgyvenimo instinktą, bus stiprus ir pajėgus pasirūpinti savimi. Tačiau jei ši čakra „išėjusi iš rikiuotės” imunitetas gali būti nusilpęs ir organizmas neatsparus virusams ir bakterijoms arba kūnas iš vidaus gali gauti signalą susinaikinimui ir prasidėtų autoimuninės ligos kaip alergija, išsėtinė sklerozė, skydliaukės problemos, artritas, AIDS, vėžys, vilkligė. Tai ligos kai organizmas puola ir naikina pats save.

Pastebima jog depresija dažnai ne tik susijusi su destruktyviu elgesiu savo paties atžvilgiu, bet ir imuninės sistemos sutrikimu, kurį taip ir vadina – imuninės sistemos depresija. Daugelis moterų sergančių autoimuninėmis ligomis taip pat kenčia nuo depresijos.

Labai didelė dalis žmonių turi išsibalansavusią Pagrindo čakrą. O ji be apsaugos ir išgyvenimo valdo šalinimą. Jei ji nepajėgia deramai funkcionuoti ir pašalinti toksiškos energijos, visa energetinė sistema ir organizmas ims „streikuoti”. Tiek fiziniame lygmenyje, ilgalaikis vidurių užkietėjimas užteršia organizmą, tiek ir emociniame, mentaliniame ar energetiniame lygmenyje būtinas nuolatinis apsivalymas. Šios čakros gydymas ir stiprinimas paskatina organizmo detoksikaciją visais lygmenimis. Padėti sau galite darydami fizinius pratimus ir jogos pozas stiprinančias Pagrindo čakrą bei išgydydami skausmingus vaikystės prisiminimus ir traumas, atleisdami ir paleisdami tas patirtis.

Skausmas nugaros apačioje (įskaitant ir išialgija) gali būti vienas iš pirmųjų fizinių Pagrindo čakros silpnumo ar užsiblokavimo simptomų. Taip pat ir ryškiai per mažas arba per didelis svoris, uoslės sutrikimai. Kūne galimi blokai kaip venų varikozė, augliai ar polipai tiesiojoje žarnoje. Taip pat depresija, su imunitetu susiję sutrikimai, chroniško nuovargio sindromas, herpesas, candidozė, pienligė. Galimos inkstų problemos, skausmas kojose ir pėdose, anemija, širdies ligos, ginekologinės problemos.

Stuburo iškrypimas ar užblokuota pagrindo čakra sukelia seksualines ar reprodukcines problemas, silpna pagrindo čakra kelia vyrams impotenciją, o moterims frigidiškumą, o pernelyg aktyvi priklausomybę nuo sekso ir seksualinę frustraciją. Taip pat galimi cirkuliacijos sutrikimai, prastas kraujas, vidurių užkietėjimas arba viduriavimas, dirgliosios žarnos sindromas, šlapimo pūslės ligos ir dirglumas (neurologinį ar dėl apatinės diafragmos silpnumo). Jei pagrindo čakra stipriai užsiblokavusi ar itin silpna žmogus yra silpnavalis, užsisklendęs, gali būti linkęs į savižudybę ar jausti nuolatinę depresiją.

Priklausomybė nuo narkotikų beje taip pat susijusi su pagrindo čakra, juk narkotikų pavartojęs žmogus atitrūksta nuo realybės, nebegali deramai savimi pasirūpinti, apsaugoti savo kūno, labai sparčiai sudegina savo gyvybinės energijos atsargas. Nors su tokiomis priklausomybės greičiausiai būtų susijusi ir Sakralinė čakra – malonumo centras.

Pusiausvyros atkūrimas

Tiek pernelyg atvira bei aktyvi, tiek ir uždara bei silpnai funkcionuojanti čakra veda į fizinės sveikatos sutrikimus ir psichologines problemas. Mes norime atkurti šios čakros veiklos harmoniją ir sveikatą. Ekspertai tam rekomenduoja Jogos pozas, aromaterapiją su eteriniais aliejais, vizualizacijas ir meditacijas, o taip pat spalvingus brangiuosius ir pusbrangius akmenis bei kristalus, energetinės sistemos pusiausvyrą gali padėti ir tokia energetinė terapijos kaip Reiki arba mankšta suaktyvinanti energijos tekėjimą organizme kaip cigun ar taiči. Toliau aprašysiu keletą paprastų būdų kaip galite subalansuoti Muladhara čakrą.

 1. Šokite, įsijunkite mėgstamą muziką ir pasiauskite be jokių suvaržymų.
 2. Kuo dažniau vaikščiokite ant Motinos Žemės basomis kojomis, pasėdėkite ant jos, padirbėkite darže, jei dirbate sėdimą darbą kuo dažniau pajudinkite kojų pirštas ir pėdas, pamankštinkite kojas.
 3. Muladhara čakros elementas yra Žemė, tad dažniau pasivaikščiokite gamtoje, ypač per nelygų paviršių, išklyskite iš takelio, įsiklausykite į gamtos garsus, pajuskite jos kvapus.
 4. Pasėdėkite po medžiu prisiglaudė prie jo nugara ar pastovėkite apsikabinę medį.
 5. Stebėkite saulę, kai ji nėra pernelyg intensyvi akims – kai pradeda tekėti ar jau beveik nusileido. Būtinai tankiai mirksėkite.
 6. Atverti ir subalansuoti Muladhara čakrą padės tokios jogos pozos kaip Kalno poza, Tilto poza ir Kario poza.
 7. Balsu kartokite bidža mantrą LAM, šio garso vibracija tokia pati kaip pagrindo čakros ir padeda ją subalansuoti.
 8. Pasitelkite afirmacijas, kurios stiprina pagrindo čakrą, pagrindo ir kitoms čakros skirtą afirmacijų rinkinį su maloniais gamtos garsais galite rasti sudėtas į Čakras valančią ir stiprinančią video meditaciją.
 9. Pasitelkite eterinius aliejus pelargonijų, kedro, bosvelijų, miros, pačiulės, vetiverijos, imbiero, pušų, kadagių. Taip pat labai efektyvūs būtų sinerginiai mišiniai Abundance, Grounding. Eterinius aliejus galite garinti aromatinėje lempoje, įmaišyti į bazinį aliejų ir patepti pulso taškus ar pateptų stuburo apačią prieš meditaciją.
 10. Naudokite tokius akmenys kaip rubinas, raudonas granatas, ugninis agatas, raudonasis koralas, kraujo akmuo, hematitas, raudonasis jaspis, dūminis kvarcas, juodasis turmalinas, oniksas, juodasis obsidianas.
 11. Pagrindo čakros spalva yra raudona, tad galite naudoti viską, kas yra raudonos spalvos šiai čakrai suaktyvinti nuo drabužių, maisto ir gėrimų, gėlių, papuošalų ir aksesuarų. Jei pagrindo čakra yra pernelyg aktyvi jai subalansuoti pasitelkite žalią spalvą ir skirkite dėmesio širdies čakrai, jos stiprinimui.
 12. Pagrindo čakrą stiprina raudonos spalvos ir baltyminis maistas kaip obuoliai, braškės, raudonasis kopūstas, taip pat kiaušiniai ir raudona mėsa, bet su pastaraisiais nereikėtų persistengti, nes jie įneša labai grubios, žemos vibracijos energijos.

Meditacijos stiprinančios Pagrindo čakrą

Sąmoningo vaikščiojimo basomis meditacija

Esant tinkamam orui išsiaukite iš batų ir kojinių, pamankštinkite kojų pirštus, pėras ir blauzdas ir pasivaikščiokite. Šios meditacijos esmė yra daryti tai sąmoningai sutelkus visą dėmesį į pojūčius pėdose, į judesį. Pajuskite pėdomis Motinos Žemės stabilumą, saugumą ir dosnumą, pasisemkite iš jos gausos ir klestėjimo energijos.

Įžeminanti poza

Ši poza skatina tvirtai atsistoti ant žemės, stabilizuoja kūną ir stiprina šlaunis ir pilvą. Atsistokite tiesiai, kojos pečių plotyje tvirtai remiasi į žemę, idealu būtų basomis kojomis gamtoje, bet tiks ir namuose. Keliai lengvai sulenkti. Truputį paspyruokliuokite aukštyn žemyn, pasiūbuokite klubais į šalis neatkeldami pėdų nuo žemės, pajuskite savo „sukibimą” su žeme, savo stabilumą, kad Motina Žemė jus laiko. Dabar įtraukite pilvą, atkiškite klubus truputį į priekį ir iš lėto tūpkite kol šlaunys taps lygiagrečios žemei. Susitelkite į savo ryšį su žeme, stabilumo ir stiprybės jausmą ir išlaikykite šią pozą 1-3 minutes.

Tibetietiškų dubenėlių muzika, C/DO tonacija

https://www.youtube.com/watch?v=IQ5xCl8lnl0

Pirmieji gaukite visas naujienas

Išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos, nauji straipsniai, webinarai ir renginiai visoje Lietuvoje. Registruodamiesi sutinkate gauti Linos Balsės naujienlaiškį.

Komentarai

 1. Ana

  Sveiki, užsiregistravau i bandomaji nuotolini Reiki seansa spalio 9d. Labai laukiu ziniu, gal galetumete pasakyti kada jis bus atliekamas? Dėkoju už atsakyma.

  1. Lina Balsė

   Sveika Ana, sekantis bandomasis Reiki seansas suplanuotas Lapkričio 5 d.

 2. janina

  turiu problem su stuburu…luzus 1 juosmens lankstelis….osteoporoze 3.5…as ant koju…bet turiu didelios skausmus daktarai sako kad stubure viska uzspausta….jau antras menuo….ir dar prasidejo visos problemos…kaip uzketejimas…svorio padidejimas….ar galetumet man padet su reiki seansais? atsiprasau uz klaidos man geriau rusiskai rasit bet ar suprasit jus….aciu.

  1. Lina Balsė

   Sveika Janina, rimtais medicininiais atvejais aš linkusi elgtis atsakingai ir Reiki pasitelkti tik kaip papildomą terapiją padedančią dvasiškai, emociškai, energetiškai ir to pasekmėje fiziškai, bet tai nėra alternatyva medikų paskirtam gydymui ar galimybė perduoti atsakomybę už savo sveikatą kažkam kitam.

Pasidalinti mintimis

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.