Kaip mums gali padėti kristalai

Žmogus kaip visuma turi savo dominuojantį vibracinį dažnį (sąmonės lygį) ir jis yra ganėtinai nestabilus, kintantis. Muzikoje yra naudojamas kamertonas – muzikinis prietaisas skleidžiantis idealiai tikslų garsą, kurį naudoja derindami…

Ribojantys įsitikinimai

„Nesvarbu ar tiki jog gali kažką padaryti ar ne, abiem atvejais esi teisus“ – Henry Ford „Kai pakeiti tai, kaip žiūri į dalykus, tai, į ką žiūri pasikeičia“ – Wayne…

Ego troškimai prieš Sielos evoliucijos planą

Siela gyvena daugybę gyvenimų siekdama patirti gyvenimą ir pažinti save, kad pasiekusi savo kelionės pabaigą galėtų grįžti į pirminę vienybės būseną. Visus įsikūnijimus galime palyginti su muilo operos serialu iš…

Vibracijos ir Traukos dėsnis

Gyvenimas yra aidas – ką paleidi į pasaulį, tas sugrįžta pas tave, ką pasėji, tą ir pjauni, ką duodi, tą gauni, ką matai kituose, tas egzistuoja tavyje. Kaip jau minėta…

Natūralių ciklų ir ritmo dėsnis

Visata turi savus ritmus, ciklus ir savo tempą, kurio nepaskubinsi. Mes prisideriname prie dienos ir nakties ciklo dirbdami dieną ir miegodami naktį, kad neapsunkintume to, ką darome ir neeikvotume papildomos…

Inertiškumo ir brendimo dėsnis

Viskas yra nuolatiniame judėjime, energija virsta materija, o materija virsta energija. Energetinis potencialas atsiranda akimirksniu kai tik mes kažką įsivaizduojame, Dievas nekuria etapiškai ir mums nebūtina. Tačiau fiziniame lygmenyje kūryba…

Dualumo, poliariškumo bei reliatyvumo principai

Tam, kad kažką galėtume suvokti, tai turi būti sulyginta su kažkuo kitu. Dienai būtina naktis, šviesai būtina tamsa, kitaip nesuvoktume dienos. Viskas mūsų pasaulyje turi savo priešingybę ir yra pasidalinę…

Priežasties ir pasekmės dėsnis

Priežasties ir pasekmės dėsnis reiškia jog atsitiktinumų nebūna, viskas turi priežastį, net jei ji nėra akivaizdi ir aiškiai atsekama. Šis dėsnis yra būtinas, nes jis sudaro galimybę pažinimui, pokyčiams ir…

Vienybės dėsnis

Gyvenimą su žaidimu sulyginau ne atsitiktinai. Tam tikra prasme tai ir yra žaidimas. Tai Dievo siekiančio pažinti ir patirti save žaidimas. Dievas, absoliutas, nedaloma visuma siekdama patirti pati save susiskaidė…

Beribės galimybės ir apribojimai kuriant savo realybę

Aš turiu galimybę stebėti daugelio žmonių gyvenimus, išklausyti tūkstančius gyvenimo istorijų, kai žmonės į mane kreipiasi, kad padėčiau susigaudyti jų situacijose. Taigi aš stebiu, analizuoju, lyginu, darau apibendrinimus, keliu klausimus…